Saltdal Film 1953-1959

Maria P. Nestby

Av Jan Dagfinn Monssen

Maria Pettersen Nestby (1899 - 1991) var fra Nestby i Saltdal. Hun utdannet seg til lærer og tok eksamen i Tromsø i 1920. Det meste av sitt voksne liv arbeidet hun som lærer i Saltdal. Hun tok flere kurs i sang, musikk, håndarbeid m.v., bl.a. på Statens Kunst- og Håndverksskole i Oslo. På slutten av 1940-tallet reiste Maria til USA hvor hun arbeidet noen år for å lære det engelske språk. Hun hadde et håp om at hun skulle få undervise i engelsk på skolen, men det ble det ikke noe av. Da hun kom hjem fra USA, hadde hun med et filmkamera som hun brukte flittig. Vi kan derfor vise et redigert utdrag av hennes filmer fra 1950-tallet.Rognangata i 1954


Maria har stått i 2.etasje på Saltdal Meieri da hun gjorde dette opptaket. Ivars Interiør holder til i dette bygget i dag. (2008). Vi ser bussen fra Saltens Bilruter AS kjøre på det som var riksveg 50, som tilsvarer dagens E6. Deretter ser vi nedover Rognangata mot kaia og Næstbybrygga som fremdeles står der. Vi ser Fredrik Monsens forretningsgård som ennå ikke var malt og videre Saltdal Bok- og Papirhandel, Sørens Hansens forretning og Samvirkelaget.


Videre ser vi Postkontoret, Reidar Brandts forretning og Sandstedtkiosken. Det gamle Kranebakeriet er også med. Deretter ser vi østover langs riksveg 50 fra Monsenbutikken, Urmaker Rydning og Helmer Johansens bakeri; en bygning som fremdeles står der. Vi ser også bolighuset til skomaker Verner Johansen.


Johan Drage AS


Vi ser glimt fra båtbyggingen med Karl Bakke, Edmund Mosslet og smed Martin Jensen.Saltdal Patentslipp AS


Kristian Nygård er i arbeid med høvelen på dette opptaket. Hans far, Theodor Nygård, var en av grunnleggerne av patentslippen. Vi ser også et glimt av Karl Erik Andersen.Rognan Skole


Vi ser elevene i lek i frikvarteret under tilsyn av lærerne Jarle Skogset og Olav Kristoffersen i inngangsdøra til barneskolen. Blant elevene kan vi bl.a. gjenkjenne Fredrik Monsen samt Bjørnar Sletteng og John Kristensen som ble lærer på denne skolen. Rektor Ottar Tverbak overvåker fra inngangsdøra at elevene stiller pent opp før de marsjerer inn. Oppstilt i første rekke til venstre står Jon Ivar Karlsen som også ble lærer på skolen.Linebakken


Elevene på Rognan skole var ofte på utflukt på ski til Linebakken og området ved Fiskevågvatnet. Kona til eieren av området het Lina, og hun har gitt navn til den populære skibakken. Blant elevene kan vi kjenne igjen rognanguttene Johan Monsen og Johan Petter Sandberg.


17.mai 1953 Medby/Nestby (I teksten på filmen er årstallet feilaktig oppgitt til 1959)


Vi ser bl.a. Hanna Solstad Johansen med Jan Didrik i barnevogna ved Medbybakken. På vegen mot ungdomshuset på Nestby får vi i nærbilde ungdommene Liv Johansen (Lundbakk), Gunvor Solstad Næstby, Odd Bostrøm, Tordis Hansen (Borchgrevink) og Signe Furumo.Drageid


Vi ser glimt fra en fotballkamp mellom Heimsyn og Grand samt en del tilskuere.Øvre Saltdal kapell - konfirmasjon 1954


Sammen med konfirmantene kan vi gjenkjenne sogneprest Søvik og fotograf Ingard Marcussen som gjør klar for fotografering. Til høyre for sogneprest Søvik står Holger Myrland fra Myrland i Evenesdal. Vi ser også Asbjørg Holthe.Rognan på Sangens og musikkens dag


Vi ser Rognan Hornorkester på sangertribunen på Drosjeholdeplassen (ved nåværende Rognan Sport) og utsynet over folkemengden nedover mot fjorden. I nærbilde ser vi Helene Solstad Monssen og Helga Kristensen med Rognan Damekors luer.Kong Olav 1959


I juni 1959 la kong Olav ut på signingsferd fra Trondheim og nordover langs landevegen. Han hadde korte stopp på Vensmoen og på Rognan i juli. Vi ser kongens svarte Cadillac ankomme og ordfører Hilmar Hansen, kong Olav og prinsesse Astrid gå mot herredshuset. Foran herredshuset ble kong Olav ønsket velkommen av ordføreren. Rognan Hornorkester spilte og vi ser orkesterets mangeårige dirigent, Eivind Indregård, med taktstokken. Vi kan også gjenkjenne dirigent Knut Rydning og til slutt ser vi Tina og handelsmann O A Oldereid rusle hjem.