Glimt fra Rognanfjæra

Jan Dagfinn Monssen

Lokalhistorie

Glimt fra Rognanfjæra

Av Jan Dagfinn Monssen

Dette er utdrag fra filmene til Maria P. Nestby (1953), Ivar L. Næstby (1967/68) og Jan Dagfinn Monssen (1973).


Opplysninger om filmene og innholdet finnes på hjemmesiden under artiklene Saltdal Film 1953 - 1959, Film Rognangata 1967/68 og Rognan 1973 film._______________________________________________________________________

Jan Dagfinn Monssen