Forside

Strandstedet Rognan 14.juli 1961På denne hjemmesiden finner du lokalhistorie fra Rognan, Saltdal og Salten. Her er også historiske beskrivelser fra Finnmark samt Lofoten og Vesterålen.

 

Strandstedet Rognans tilblivelse på 1600 - tallet blir beskrevet og stedsnavnets betydning blir forklart.

 

Båtbyggingens historiske betydning for Saltdal og for fiskeriene i Nord-Norge, blir beskrevet. Utviklingen av strandstedet Rognan på 1900 - tallet og stedets  næringsdrivende fram til 1970, blir omtalt.

 

Her er også film fra Rognan og Saltdal på 1950-tallet, fra 1967/68 og 1973.

 

I tillegg er det film fra lofotfisket i 1958 av den svenske filmfotografen Rickard Tegström; utført på oppdrag av Walt Disney. Filmen knytter båtbyggingen i Saltdal til lofotfisket.

 

Botaniker og sogneprest i Saltdal, Søren Christian Sommerfelt, var en fremragende naturvitenskapsmann. Hans Physisk-oeconomisk beskrivelse over Saltdalen er det beste historiske kildeskrift vi har fra Nord-Norge på 1800-tallet. En del av dette sentrale kildeskriftet er gjengitt her.

 

Lignende kildeskrift fra Salten, Lofoten og Vesterålen samt Finnmark er også tatt med.

 

Grensemajoren, Peter Schnitler, fikk i oppdrag av den dansk - norske kongen å gi en beskrivelse av landområdet langs grensen mot Sverige. Det gir et tidsbilde fra 1743.

 

Sorenskriver Rosenwinge i Bodø gav i 1790 en beretning til kongen i København. Den er noe av det mest fullstendige vi har av beskrivelser fra de gamle Nordlandene på denne tiden.

 

Erik Andreas Colban var prest og prost i Lofoten og Vesterålen fra 1787 til 1826. Han gir en beskrivelse av sine sognebarn og deres livsvilkår på denne tiden.

 

Ole H Sommerfelt var onkel til sogneprest Sommerfelt i Saltdal. Hans beskrivelse av "Finmarken" holder samme høye vitenskapelige nivå som nevøens beskrivelse fra Saltdal.

 

Nanna Kiønig var Saltdals første kunstmaler. Hun er en del av Nordlands kunsthistorie sammen med Adelsteen Normann, Ole Juul, Gunnar Berg, Oscar Bodøgaard, Einar Berger og Odd Helmersen.


Den tyske ekspresjonisten Bruno Krauskopf var en av de mange utenlandske kunstmalere som reiste til Lofoten for å male natur og mennesker. Han ble invitert til Svolvær av den kunstinteresserte elverksbestyreren, Kjeld Langfeldt. Langfeldt inviterte kunstmalere til Svolvær og gav dem kost, losji og fri bruk av sitt atelier på 1930 - tallet. En annen kunstmaler som også tilhørte Langfeldts krets, var Ola Abrahamsson som regnes blant lofotmalerne. Rikard Lindström var en av de mange svenske kunstmalerne som besøkte Lofoten og han var også med i kretsen til Kjeld Langfeldt.

 

Krigens gang i mai 1940 med tyskernes fremrykning fra Lønsdal gjennom Saltdal og til Kvernfloget, er dokumentert med foto av tyske krigsfotografer og kommentarer fra Saltdals ordfører i 1940, Kristen J. Næstby.

 

Nordlendingen som senket Blücher den 9.april 1940, oberst Birger Eriksen, er også omtalt siden han hadde slekt på Rognan.

 Foto 14.07.2021 

Jan Dagfinn Monssen

(1949)

Velkommen