Strandstedet Rognan 14.juli 1961

 

 

 

Velkommen

 

 

 

På denne hjemmesiden finner du lokalhistorie fra Rognan, Saltdal og Salten samt historiske beskrivelser fra Finnmark og Lofoten og Vesterålen. 

 

Strandstedet Rognans tilblivelse på 1600-tallet blir beskrevet og stedsnavnet forklart.

 

Båtbyggingens historiske betydning for Saltdal og for fiskeriene i Nord-Norge, blir behandlet.

 

Utviklingen av Rognan på 1900-tallet og næringsdrivende fram til 1970, er omtalt.

 

Her er også film fra Rognan og Saltdal på 1950-tallet, fra 1967/68 og 1973. I tillegg er det film fra lofotfisket i 1958.

 

Botaniker og sogneprest i Saltdal, Søren Christian Sommerfelt, var en fremragende naturvitenskapsmann. Hans Physisk-oeconomisk beskrivelse over Saltdalen er det beste historiske kildeskrift vi har fra Nord-Norge på 1800-tallet.

 

Lignende kildeskrift fra Salten, Lofoten, Vesterålen og Finnmark er også tatt med her.

 

Nanna Kiønig var Saltdals første kunstmaler. Hun er en del av Nordlands kunsthistorie sammen med Adelsteen Normann, Ole Juul, Gunnar Berg, Oscar Bodøgaard, Einar Berger og Odd Helmersen.

 

Krigens gang i mai 1940 med tyskernes fremrykning fra Lønsdal gjennom Saltdal og til Kvernfloget er dokumentert med foto av tyske krigsfotografer og kommentarer fra Saltdals ordfører i 1940, Kristen J. Næstby.

 

Nordlendingen som senket Blücher den 9.april 1940, Birger Eriksen, er også omtalt siden han hadde slekt på Rognan.

 

Lokalhistorie fra Rognan, Saltdal og Nordlands kunsthistorie.

 

Foto Rognan 11.08.2014

 

Jan Dagfinn Monssen

(1949)

 

 

 

Jan Dagfinn Monssen